Halvt lam bestillar du direkte på e-post til kim@telemarklam.no

Halvt lam

Produktnr: I/A

Leverast udelt eller standard oppdelt. Vakuumpakking, og frakt tilkjem.

Pris:
170,- pr. kg delt og pakka i kasse (Vakuumpakka kr 9,- pr. kg tilkjem)
165,- pr. kg udelt halvt lam

Vekta på eit halvt lam vil være mellom 9 og 13 kg.

Priseksempel:
Halvt lam 10 kg delt og vakuumpakket x 179,- = 1 790,-
Halvt lam 10 kg delt og pakket x 170,- = 1 700,-
Halvt lam 10 kg udelt x 165,- = 1 650,-

Slik bestiller du halvt lam
Halvt lam bestillar du på epost til kim@telemarklam.no eller tlf. 922 18 891. Ved bestilling sender vi deg ein faktura på despositum på kr 500,-. Sluttfaktura får du ved levering då vi veit nøyaktig vekt på lammet. Frakt tilkjem.

kr. 500,-Depositum halvt lam, faktureres ved bestilling.